top of page
Image by Tj Holowaychuk

Werkwijze

Via het contactformulier kun je laten weten dat je een afspraak wilt maken. Ik zal dan z.s.m. contact met je opnemen en een eerste afspraak inplannen. Voorafgaand aan de eerste afspraak stuur ik je een intake-formulier over de email. 

Hoe het counsellingproces globaal zal verlopen:

Stap 1. In het eerste gesprek (90 min) maken we kennis, bespreken we de problemen waar je tegenaan loopt en welke klachten je ervaart. We stellen samen een hulpvraag op voor het counsellingtraject. Aan het einde van het gesprek stellen we samen een counsellingovereenkomst op. Hierin wordt o.a. vastgelegd dat je akkoord gaat met het voeren van counsellinggesprekken, de geschatte duur van het traject en de hulpvraag waar we mee aan de slag gaan. 
Stap 2. Na het kennismakingsgesprek zijn de eerstvolgende gesprekken veelal gericht op een verdere verdieping rondom de oorzaak van je problemen, welke factoren hierbij een rol spelen en welke niet-helpende gedachten jou belemmeren. Het belangrijkste doel hiervan is om jou meer inzicht te geven in hoe het probleem in elkaar zit en wat er nodig is om dit op te lossen.
Stap 3. Daarna stellen we concrete doelen op die je graag wil bereiken in het kader van je hulpvraag. En we maken een plan om de doelen te bereiken. Dit doen we door per doel helpende strategieën te kiezen en de daarvoor nodige vaardigheden aan te wijzen. We kijken welke vaardigheden je al hebt en zo nodig leer ik je nieuwe vaardigheden aan. 
Stap 4. Je gaat aan de slag met het uitvoeren van het plan. Samen reflecteren we tijdens de gesprekken hoe het gaat. Welke successen je hebt behaald en welke struikelblokken je nog tegenkomt. Wanneer je weer meer vertrouwen in jezelf hebt en de grip op je situatie terugvindt, dan wordt het counsellingproces afgerond.

De duur van het counsellingtraject varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien gesprekken. Dit hangt uiteraard af van de aard en complexiteit van de hulpvraag, en van jouw eigen inzet.
Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ik heb als counsellor een geheimhoudingsplicht conform de AVG. Dit geldt óók wanneer het counsellingtraject wordt vergoed door je werkgever. Alles wat binnen de sessies wordt besproken blijft privé.

Als lid van de ABvC word ik geacht mijn mijn beroep uit te oefenen volgens de "Gedragscode voor de Registercounsellor ABvC®". Daarnaast ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Hierdoor kun je als cliënt een beroep doen op de Klachtenregeling van de SCAG. Tevens ben ik aangesloten bij het tuchtrecht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst worden.

SCAG-logo.jpeg
bottom of page