top of page
Image by Redd
Image by Tj Holowaychuk

Counselling algemeen

Binnen mijn praktijk kan ik je helpen bij onderstaande problematiek:

Je hebt voor counselling geen verwijzing nodig van je huisarts. 

Counselling is erop gericht is om jou middels gesprekken te helpen bij een problemen waar je zelf niet uitkomt. Dit kunnen problemen op persoonlijk, werk- of studiegerelateerd gebied zijn. Vaak ervaren mensen hierbij ook klachten als vermoeidheid, somberheid, spanningsklachten en een ontevreden gevoel. Counselling is geschikt voor iedereen die te maken heeft met stress, en om welke reden dan ook vastloopt in het leven.

Een counsellor helpt je bij het formuleren en realiseren van een gewenste verandering in je leven. Dit doet de counsellor door stil te staan bij de oorzaak van je probleem, en met je op zoek te gaan naar gedachten en gevoelens die jouw situatie in stand houden. Jouw kijk op je situatie heeft veel invloed op hoe je jouw probleem ervaart. De sleutel ligt dan ook vaak in het veranderen van deze manier van kijken.  

De counsellor helpt je om te reflecteren op jezelf. Leert je om anders te kijken, geeft nieuwe inzichten, en helpt bij het omzetten van niet-helpende gedachten of overtuigingen naar gedachten die wél helpen. Hierdoor krijg jij een helder beeld van hoe je je probleem kan verminderen. De counsellor helpt je om hier vervolgens doelen aan te koppelen en deze stap voor stap te bereiken. Daarbij ligt de focus op jouw eigen kracht, en welke vaardigheden je al hebt om deze stappen te zetten. Waar nodig helpt de counsellor met het aanleren van nieuwe vaardigheden om dingen anders aan te pakken dan je voorheen deed.

Het uiteindelijke doel is dat je met een nieuwe “toolkit-voor-je-leven” de deur uitgaat, die je op de juiste momenten kunt inzetten.

Verschil coaching en counselling:

Wanneer je tegen een probleem aanloopt en op zoek gaat naar hulp, dan kom je verschillende soorten hulpverleners tegen. De verschillen zijn niet altijd helemaal duidelijk. Voor de counsellor is het onderscheid met een coach het meest relevant.

"Een coach sleept je er doorheen, een counsellor leert je om jezelf er doorheen te slepen!"

Coaching is vaak sterk toekomstgericht. Een coach leert je nieuwe strategieën en samen met de cliënt mogelijkheden m dingen in de toekomst anders te doen. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van oefeningen en opdrachten die de coach samen met de client uitvoert tijdens het traject. Soms geeft de coach concrete gedragsadviezen mee naar huis.Voor coaching wordt BTW berekend. Hierdoor kan een coachingstraject relatief duur uitvallen. Tenslotte is “coach” geen beschermde titel, waardoor iedereen zichzelf zo mag noemen.

Wat is counselling en voor wie kan counselling helpen?
bottom of page