top of page
Image by Tj Holowaychuk

Counselling voor studenten

Binnen mijn counsellingpraktijk help ik ook studenten met (mentale) problemen die leiden tot moeilijkheden bij het studeren.

 

Ik kan je helpen bij o.a. de volgende problematiek:

  • Problemen met studiemotivatie, zoals niet gemotiveerd zijn of geen plezier meer in studeren hebben, uitstelgedrag, moeite om een goede planning te maken en overzicht te houden, moeite om prioriteiten te stellen, twijfel over studiekeuze.

  • Stress/overspannenheid/burn-out klachten 

  • Faalangst, b.v. overmatig piekeren over een tentamen of presentatie, dichtklappen, spanningsklachten, perfectionisme, moeite met feedback en kritiek.

  • Persoonlijke problemen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, algemeen ontevreden zijn met jezelf, problemen rond je identiteit en/of geaardheid, somberheidsklachten, moeite met sociale relaties, sociale druk, moeite om thuissituatie of zelfstandig wonen en studie te combineren).

  • Zorgen over het leven ná je studie, zoals onzekerheid over wat je wil gaan doen na je studie, zorgen over de toekomst.

Ik kan je als counsellor helpen om meer grip te krijgen op het probleem of de situatie waar je tegenaan loopt tijdens je studie.

In het studentenleven wordt vaak veel van je verwacht. Het combineren van je studie met plotselinge zelfstandigheid als je op jezelf woont en de sociale druk van buitenaf, kan ervoor zorgen dat je overweldigd raakt en niet goed weet hoe je alle ballen hoog moet houden. Veel studenten hebben hierbij bepaalde (negatieve) gedachten over zichzelf, gedachten over anderen en over wat zij van je verwachten. De druk die je daarbij voelt kan zorgen dat je steeds meer in de knel komt te zitten en dat het moeilijk wordt om uit deze negatieve spiraal te komen.  Dit alles heeft een negatieve invloed op je emotionele toestand, je studiemotivatie en je studiegedrag. 
 
Ik kan je als counsellor helpen om te checken hoe realistisch je gedachten zijn en vervolgens om onrealistische niet-helpende gedachten bij te stellen. Daarbij gaan we op zoek naar hoe jij op een doelgerichte manier weer controle kan krijgen over de situatie. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen, word je minder kritisch op jezelf en ga je je beter voelen. En dat leidt er dan weer toe dat je optimistischer wordt over je studie, minder uitstelt en weer prettiger studeert.

Voor meer informatie over hoe counselling werkt, zie de pagina counselling algemeen

bottom of page